Het gaat om mensen: in denken én doen

Ann Meijer, procesmanager Sociaal Domein en GGz

30 jaar ervaring!

Sociaal domein: dat is mensen met kwetsbaarheden ondersteunen in alle levensdomeinen: wonen, inkomen, daginvulling, ondersteuning en sociale relaties.

Met gewone oplossingen waar iemand zelf in gelooft: beter, slimmer en vermoedelijk goedkoper.
Daar werk ik al ruim 30 jaar graag aan mee!

Met bijvoorbeeld:

Verbindend procesmanagement

Resultaatgerichte projectleiding

Energie, inspiratie, enthousiasme, snelheid en doeltreffendheid

Opdrachten en organisaties

Transformatie sociaal domein – beschermd wonen – maatschappelijke opvang – woonservicegebieden – bewonersparticipatie – multifunctionele accommodaties – ervaringsdeskundigheid centraal – dementievriendelijke wijk – wijkgericht werken – inkomenszekerheid – inclusie.

Voor gemeenten, woningcorporaties, zorg-en welzijnsorganisaties.
Steeds samen met inwoners, huurders, cliënten en ervaringsdeskundigen.

“Als (voormalig) wethouder heb ik graag met Ann Meijer samengewerkt.”

“Samen op zoek naar een wijkgerichte aanpak van zorg en welzijn. Gebruik makend van de kracht van mensen. Ann is niet alleen een creatief denker. Maar ook iemand die dat weet om te zetten in resultaten. Een gouden combinatie.”

Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek

Waar kan ik u mee van dienst zijn?