Profiel

“Je directheid en betrokkenheid heb ik erg gewaardeerd. Je bent een bevlogen coach van wie ik veel heb geleerd. Ik pak steeds meer dingen in mijn werk ‘des Anns’ aan: niet als doel op zich, maar om de waarden die er achter zitten.”

Een van mijn coachees

Meijer verkent …

Ik ben goed op de hoogte van de rol van gemeentelijke en provinciale overheden, woningcorporaties, organisaties voor zorg en welzijn en vrijwilligersorganisaties. In de loop der jaren heb ik specifieke kennis opgedaan op het gebied van transformaties in het sociaal domein, beschermd wonen, woonservicegebieden, bewonersparticipatie, multifunctionele accommodaties, wijkgericht werken, casemanagement bij mensen met dementie, hergebruik maatschappelijk vastgoed. 

en verbindt

Opdrachtgevers maken gebruik van mijn expertise als het gaat om complexe samenwerkingsprocessen, visie- en beleidsontwikkeling, conceptontwikkeling voor strategische heroriëntatie, alliantievorming, verbinding met eindgebruikers en individuele coaching van medewerkers op deze terreinen. Mijn profielschets vindt u hier.

Waar kan ik u mee van dienst zijn?