Verbinden vanuit meervoudige partijdigheid

In het sociaal domein gaat het om de inclusieve samenleving. Ik zet daarin een stap verder naar Ussing. In iedere opdracht werk ik aan betrokkenheid van de mensen waarom het gaat. Die doen altijd mee. Met betrokken professionals in de wijk zoeken hoe je duurzame oplossingen vindt waardoor alle inwoners mee kunnen doen. Samenwerking lijkt daarbij een toverwoord, maar is vooral keihard werken. Omdat iedereen gekend en gehoord moet zijn en vertrouwen om tijd vraagt en veiligheid. Eenvoudige en concrete taal helpen daarbij.
Ik kan op alle fronten helpen bij gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.

Zoals actueel in de regio rondom centrumgemeente ‘s Hertogenbosch met het programma Thuis in de Wijk en de Kanteling beschermd wonen. Daarmee participeerden we in het koplopersexperiment van Platform31 om de uitstroom uit voorzieningen te versnellen en verbeteren. Resulterend in het meeschrijven aan de uitgave Zelfstandig wonen na beschermd wonen of opvang, over:

  • Zicht op de opgave: hoe krijg je inzicht in de kwantitatieve opgave?
  • Individueel maatwerk: wat is nodig op het niveau van het individu?
  • Een zachte landing in de wijk: hoe organiseren we de randvoorwaarden voor het zelfstandig wonen, zoals dagbesteding, ontmoeting en nabije ondersteuning in de wijk?
  • Procesregie: hoe organiseer je de samenwerking tussen partijen?

Dank je wel voor je inzet in dit mooie maar taaie thema in de afgelopen periode. Door jouw enorme drive en energie is er al heel veel gebeurd in de regio Den Bosch. Een goed voorbeeld voor veel andere regio’s!

Directeur woningcorporatie

Jouw drive, enthousiasme, kennis en kunde werkten bij mij aanstekelijk en wij zijn mede daardoor vol gaan mee doen aan ‘de kanteling beschermd wonen’. Dus op jouw conto! Dank! 

Directeur woningcorporatie

Je hebt een mooi resultaat neergezet als basis om verder te werken aan een inclusief Den Bosch. Mooi hoe je daarin bent gaan staan voor inwoners, zorg- en woonpartners. Weer Thuis klinkt tot ver over de Bossche grenzen door ☺  Fijn!

Beleidsadviseur woningcorporatie