Samenwerking klinkt vanzelfsprekend, maar is in het sociaal domein razend moeilijk

Gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties richten zich op gemeenschappelijke groepen mensen: de kwetsbare inwoners, huurders en cliënten vragen om een geïntegreerde benadering. Achter woonoverlast schuilen vaak armoede, psychische problemen, opvoedingsvraagstukken, inkomens- en gezondheidsproblematiek. Duurzame oplossingen beslaan alle levensdomeinen.

Begrip voor elkaars perspectief is de basis voor beweging. Maar het meest essentiële van een alliantie is onderling vertrouwen. Iedere partij zal een ‘veilig’ gevoel moeten hebben voor de eigen organisatie. Dat moet vertrouwen opleveren om het gemeenschappelijk belang te kunnen dienen.
Mijn meervoudige partijdigheid is daarbij behulpzaam.
Met mijn lange ervaring in zowel gemeentelijke en zorgorganisaties en woningcorporaties, spreek ik ieders taal en kan zo bruggen bouwen. Vanuit de praktijk, management én bestuur inzoomen op wat jij nodig hebt om dit tot een succes te maken. Ik zoek de diepere motivastie en snap de soms conflicterende belangen en het perspectief van verschillende partijen en kan daarmee tot een gemeenschappelijke aanpak komen.

In 2019 heb ik voor Movisie de uitgave ‘Op weg naar een beschermd thuis – over de kanteling beschermd wonen’ geschreven over dit proces.

De taal van de burger vormt voor mij de basis, de overige de ‘vertalingen’.

Vanuit de praktijk, management én bestuur inzoomen op wat jij nodig hebt om dit tot een succes te maken.

Waar kan ik u mee van dienst zijn?